Polityka Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z tym „Salsomania” Studio Tańca, zwane dalej Studio, realizuje swój obowiązek informacyjny wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o
przeczytanie poniższej informacji.

RODO – czyli przetwarzanie danych osobowych w SalsoMania Studio Tańca

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Firma przetwarza dane klientów oraz pracowników, osób samozatrudnionych oraz innych podmiotów współpracujących, w tym również podmiotów zewnętrznych. Dane kursantów jakie przetwarzamy:

 • adres email, z którego otrzymujemy zgłoszenia na kursy oraz zapytania, na które odpowiadamy,
 • nr telefonu, do szybszego kontaktu w przypadku informacji na temat wybranego kursu (np. potwierdzenia kursu/godziny/dnia bądź ewentualnych zmian),
 • dane niezbędne do wystawienia faktury dla firm (adres, NIP) oraz osób prywatnych na życzenie (adres),
 • w przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich jak i ich rodziców.

Dla pracowników sposób przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli „Salsomania” Studio Tańca z siedzibą w Opolu, ul. Nizinna 1/20, 45-814 Opole, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 39050, NIP 6731763833, REGON 160222535.

Jak skontaktować się z nami?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO. Szczegółowo:

 • Twój adres email oraz nr telefonu przetwarzamy w celu odpowiedzi na Twoje zgłoszenie lub zapytanie odnośnie kursów/warsztatów/imprez przez nas organizowanych oraz w celu ewentualnego kontaktu
  informacyjnego odnośnie wybranego przez Ciebie kursu (np.potwierdzenia kursu/godziny/dnia bądź ewentualnych zmian).
 • Twój adres oraz NIP i nr konta bankowego (w przypadku firm) wykorzystujemy jedynie do wystawienia dokumentu księgowego na Twoje życzenie. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu STUDIA. Dostępy do poszczególnych kategorii osób rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku lub folderu. Twoje dane przekazywane są także podmiotom zewnętrznym, które świadczą dla nas usługi:

 • kurierskie (wysyłanie dokumentów w formie papierowej),
 • hostingowe – (bezpieczne serwery, w tym serwery pocztowe, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem usług poczty elektronicznej) – korzystamy z usług SUPERHOST,
 • księgowe – współpracujemy z firmą księgową „Jurfin” z Opola.

Do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty – https://www.google.pl, https://www.facebook.com. Polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach www. Z podmiotami zawarte zostały umowy powierzenia, przeważnie w formie aktualizacji ich regulaminów.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Dane pracowników oraz osób samozatrudnionych są przechowywane przez cały okres działalności STUDIA za wyjątkiem powierzeń:

 • kancelaria prawna – minimum do czasu przedawnienia terminu ewentualnego roszczenia, przez okres minimum 5 lat,
 • zewnętrzna firma księgowa – przez okres minimum do czasu przedawnienia terminu ewentualnego roszczenia, nie krócej aniżeli wynika to z przepisów ustawy o rachunkowości tj. minimum 5 lat.

Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Dane Klientów przechowywane będą do czasu zrealizowania celu, max. 10 lat lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.
STUDIO zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. lista uczestników konkretnego eventu lub kursu/zajęć/warsztatów) oraz do dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z poniższymi procedurami.

Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa
Przez bezpieczeństwo informacji rozumie się zapewnienie:

 • uniemożliwienia dostępu do danych osobom trzecim,
 • uniknięcia nieautoryzowanych zmian w danych,
 • zapewnienia dostępu do danych, w każdym momencie żądanym przez użytkownika

Jako dane podlegające szczególnej ochronie (informacje poufne) rozumie się:

 • informacje o realizowanych projektach/eventach itp. (zarówno planowane, bieżące jak i historyczne),
 • informacje finansowe STUDIA,
 • dane osobowe

Zasada minimalnych uprawnień

W ramach nadawania uprawnień przetwarzanych danych należy stosować zasadę „minimalnych uprawnień”, to znaczy przydzielać minimalne uprawnienia, które są konieczne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Zasada zabezpieczeń

System IT STUDIA powinien być chroniony celem uzyskania skutecznej ochrony danych.

Odpowiedzialność pracowników za dane poufne
Pracownicy zobowiązani są do strzeżenia danych poufnych, w tym osobowych.
Odpowiedzialność pracowników za dane dostępowe do systemów:

 • Każdy pracownik zobowiązany jest do ochrony swoich danych dostępowych do systemów informatycznych.
 • Dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe zamykana jest na klucz. Dostęp do kluczy mają tylko osoby uprawnione, które podpisały oświadczenia o zabezpieczaniu danych osobowych.

W przypadku wizyty klienta w siedzibie STUDIA nie ma on dostępu do szafek, biurek i drukarek.
Preferowane jest „odprowadzanie” do niezawierającej dokumentów sali.

Naruszenie danych osobowych

Pracownik zobowiązany jest do poinformowania o naruszeniu w ciągu 24 godzin. O ile wystąpi taka konieczność zgłoszenie naruszenia danych osobowych następuje w ciągu 48 godzin od daty powzięcia informacji o powyżej wymienionym zdarzeniu, zgodnie z poniżej przedstawionym schematem.
Formularz Raport z naruszenia ochrony danych osobowych w STUDIO powinien zawierać następujące informacje: data, godzina, dane osoby powiadamiającej o zaistniałym zdarzeniu (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa użytkownika (jeżeli występuje), lokalizacja zdarzenia: (np. nazwa pomieszczenia, nazwa bazy danych), rodzaj naruszenia bezpieczeństwa, podjęte działania, przyczyny wystąpienia zdarzenia, postępowanie wyjaśniające, podjęte środki techniczne, organizacyjne i dyscyplinarne w celu zapobiegania w przyszłości podobnych naruszeń ochrony danych osobowych.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czym są pliki Cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookies

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.salsomania.opole.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.salsomania.opole.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach serwisu internetowego www.salsomania.opole.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.salsomania.opole.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.salsomania.opole.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.