REGULAMIN SALSOMANIA STUDIO TAŃCA

 • uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu
 • każdy zaplanowany kurs zostanie rozpoczęty przy zgłoszeniu min. 8 osób
 • do uczestnictwa w zajęciach upoważnia jednorazowe wejście lub imienny karnet na wybrany kurs, które/y należy zakupić przed pierwszymi zajęciami i okazać instruktorowi przed każdymi zajęciami
 • jeśli nie wiesz, czy dana technika jest dla Ciebie, istnieje możliwość wykupienia wejścia jednorazowego, a po zajęciach (a najpóźniej przed drugimi) dopłaty różnicy do całości karnetu
 • opłaty można dokonać gotówką w dniu zajęć lub przelewem na konto Studia
 • w przypadku dokonania opłaty przelewem, prosimy o zabranie potwierdzenia przelewu, które upoważni do odebrania karnetu lub wejścia jednorazowego
 • karnet dotyczy konkretnego kursu w danym miesiącu
  (np. Salsa Solo P1, piątki, godz. 18:00, karnet na wrzesień)
 • karnet miesięczny obejmuje 4 zajęcia/ karnet dwumiesięczny 8 zajęć, które odbywają się raz w tygodniu
 • gdy w m-cu wypadnie 5 tyg./zajęć doliczamy do ceny karnetu:
  – w przypadku zajęć 55min: 15 zł
  – w przypadku zajęć 110 min: 25 zł
 • jeśli zajęcia nie odbędą się z powodu dni świątecznych i wolnych od pracy, lub z powodu nieobecności instruktora, zostaną one wówczas odrobione w innym terminie (dogodnym dla uczestników) lub zwrócona zostanie opłata za te zajęcia:
  – w przypadku zajęć 55min: 15 zł
  – w przypadku zajęć 110 min: 25 zł
 • w przypadku dołączenia do grupy od drugich, bądź kolejnych zajęć można:
  – wykupić karnet na cały m-ąc i odrobić niewykorzystane zajęcia na innej grupie – opcja korzystna, szczególnie, gdy dołączamy od drugich zajęć
  – wykupić wejścia jednorazowe – opcja korzystna, gdy dołączamy pod koniec m-ca
 • w przypadku nie wykorzystania zajęć z karnetu z powodu nieobecności uczestnika, opłata nie będzie zwracana
 • uczestnik może odrobić niewykorzystane zajęcia z danego karnetu na innej grupie tej samej techniki (lub innej techniki, w przypadku braku tej samej), do końca miesiąca,  którego dotyczy karnet (najpóźniej do pierwszego tyg. miesiąca kolejnego, jeżeli nieobecność miała miejsce w ostatnim dniu karnetu), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z instruktorem.
 • w przypadku rozpoczęcia nowego kursu od drugiego tygodnia w m-cu, gdy wypadają
  3 zajęcia w m-cu, Studio, obniży jednorazowo, czyli w miesiącu rozpoczęcia kursu, cenę karnetu:
  – w przypadku zajęć 55min:  15 zł
  – w przypadku zajęć 110 min: 25 zł
 • w przypadku rozpoczęcia nowego kursu w połowie m-ca, gdy wypadają 2 zajęcia w m-cu, uczestnik może wykupić dwa wejścia jednorazowe lub skorzystać z ceny promocyjnej karnetu na półtora miesiąca tj. 6 zajęć, którą zaoferuje Studio.
 • Studio zastrzega prawo do zmian w grafiku zajęć i ewentualnych zmian instruktorów, gdy wyniknie taka potrzeba – szczególnie w przypadku nieobecności instruktora głównego Studio ma prawo do zorganizowania instruktora zastępczego
 • Zapisując się na zajęcia w Studio Tańca SalsoMania uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Instruktor podczas prowadzenia zajęć przekaże informację o partiach mięśniowych uruchamianych w danej technice i prawidłowym wykonaniu ćwiczeń. Studio nie ponosi zatem odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 • Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie (można tańczyć w butach na obcasie, które posiadają ochronę kauczukową na obcas, na własną odpowiedzialność), a także zakładać odpowiedni strój, nie krępujący ruchów.
 • Ze względu na bezpieczeństwo podczas zajęć nie żujemy gumy, itp. (ewentualnie na własną odpowiedzialność).
 • Studio zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.